• فروردین 10, 1395

کارشناسان گروه شریف پروژه را دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای برتر کشور تشکیل داده اند.این افراد میتوانند پروژه های دانشجویی شما را انجام دهند.

انجام پروژه  شبیه سازی،انجام پروژه رشته مکانیک،انجام پروژه رشته برق،انجام پروژه رشته عمران،انجام پروژه رشته شیمی، و انجام پروژه رشته های فنی و مهندسی از قابلیتهای متخصصان ما میباشد.