همکاری با ما

دانشجويانی که علاقه مندند در انجام پروژه ها به صورت دورکاری با ما همکاری نمايند می توانند فرم مربوطه را تکميل نمايند. لازم است که شما عزيزان فايلی تحت عنوان رزومه آماده کنيد که شامل سوابق تحصيلی و حرفه ای شما باشد و حاوی تمامی مهارت های شما از جمله مهارت های نرم افزاری و سطح تسلط شما به زبان انگليسی باشد.
اگر میخواهید در انجام پروژه ها با ما همکاری داشته باشید، فرم زیر را تکمیل نمایید.
فرم همکاری(انجام پروژه)
اگر میخواهید در انجام ترجمه تخصصی با ما همکاری نمایید ، فرم زیر را تکمیل نمایید.
فرم همکاری(انجام ترجمه)