مهندسی مکانیک

کارشناسان مهندسی مکانیک گروه شریف پروژه آمادگی دارند پروژه مکانیک جامدات شما را با نرم افزارهای مختلف نظیر انسیس ، Carrier  ، Fortran ، Workbench ، OpenFoam ، FluidFlow ، EES ، متلب ،  آباکوس (Abaqus) و … به عهده گرفته و با بهترین کیفیت، کمترین هزینه و کوتاهترین زمان به شما تحویل نمایند. انجام پروژه های درسی مهندسی مکانیک جامدات نیز به صورت دستی امکان پذیر می باشد.
کارشناسان مهندسی مکانیک گروه شریف پروژه آمادگی دارند پروژه مکانیک سیالات شما را با نرم افزارهای مختلف نظیر فلوئنت ، انسیس ، Carrier  ، Fortran ، Workbench ، OpenFoam ، FluidFlow ، EES ، متلب ،  آباکوس (Abaqus) و … به عهده گرفته و با بهترین کیفیت، کمترین هزینه و کوتاهترین زمان به شما تحویل نمایند. انجام پروژه های درسی مهندسی مکانیک سیالات نیز به صورت دستی امکان پذیر می باشد.
برای سفارش پروژه بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
برای سفارش پروژه کلیک کنید