لطفا قبل از پر کردن فرم زیر قوانین و مقررات گروه شریف پروژه را مطالعه کنید.
در قسمت توضیحات مشخص کنید که از مجری چه چیزی میخواهید و موارد درخواستی خود را به طور واضح شرح دهید.
لطفا در وارد کردن ایمیل خود دقت کنید، پیشنهادهای ارسالی مجریان محترم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
برای اینکه از پیشنهادهای ارسالی مجریان ما به موقع و سریع مطلع شوید،شماره ی تلگرام خود را در قسمت شماره تلفن وارد نمایید.