خدمات گروه شریف پروژه

گروه شریف پروژه خدمات زیر را ارائه میدهد:
۱- انجام پروژه نرم افزاری
2- انجام پروژه های CFD
3- مدل‌سازی حریق با نرم‌افزار Pyrosim
4- ترجمه متون تخصصی
5- ترجمه مقالات انگلیسی و علمی
6- انجام پروژه دانشجویی
7- انجام پروژه برنامه نویسی
8- انجام پروژه های متنوع در کلیه رشته های مهندسی و رشته های مدیریت ، حسابداری ، معماری
9- طراحی وب سایت ، تحقیقات دانشجویی و …